Zorg om hoogte van ‘gecamoufleerde’ EM Debt

Het gaat om zogenoemde ‘quasi sovereign bonds’ in dollars en andere harde valuta, die sterk zouden zijn gestegen ten opzichte van het officiële schuldpapier van overheden in de regio.

Volgens de Financial Times wijst de beweging naar ‘quasi staatsobligaties’ erop dat overheden in opkomende markten steeds vaker schuldverplichtingen overhevelen naar derden, zoals bijvoorbeeld staatsbedrijven en -deelnemingen. Vaak hebben deze bedrijven schuldpapier geplaatst tegen een lage rente. 

Maar die gunstige situatie verandert nu de dollar tegenover valuta van opkomende landen stijgt en ook de prijs van grondstoffen, waar veel opkomende landen het van moeten hebben, sinds 2014 sterk aan het dalen is.

Analisten en beleggers maken zich er zorgen over dat in de officiële statistieken het schuldniveau van opkomende landen tegenover het bruto binnenlands product relatief laag oogt (in internationaal opzicht), maar dat het beeld vertroebeld wordt doordat een onbekend deel buiten de officiële balansen is gefinancierd.

De omvang van deze ‘quasi sovereign bonds’ is gestegen van 710 miljard dollar in 2014 tot 839 miljard dollar eind 2015. Daarmee is de omvang van deze buiten de officiële balansen gefinancierde schulden groter dan de extern gefinancierde staatsschulden van opkomende landen, die volgens JPMorgan eind 2015 750 miljard dollar groot waren.

Veel fondshuizen waren bij hun jongste voorspellingen voor het jaar 2016 positief over de rendementskansen van schuldpapier van opkomende landen. In 2015 deed deze categorie het niet goed. De jongste cijfers over de ‘quasi sovereign bonds’ maken duidelijk dat de risico’s groter kunnen zijn dan tot dusver werd aangenomen. 

De kredietcrisis van 2008 wordt mede verklaard uit het feit dat veel partijen hun schulden buiten de officiële balansen hadden gefinancierd. Dit zogenoemde schaduwbankieren vond plaats in Special Investment Vehicles (SIV’s), maar ook in CDO’s. Dit zijn ‘collateralized debt obligations’, waarbij zekerheid is verschaft door de aanwezigheid van onderpand, bepaalde in de vorm van pakketjes gebundelde hypotheken.